Ulma drensrenner og kummer

Våre dreneringsrenner samler opp og leder bort vannet selv på dager med kraftig regnskyll. Vi tilbyr flere ulike typer renner og kummer som sikrer avrenning av vann på blant annet gårdsplasser, foran garasjer, ved inngangspartier, på bensinstasjoner, i havner, på godsterminaler, på industriområder, på flyplasser, på offentlige gater, på parkeringsplasser, på fotballbaner med mer.

Importgruppen